Andra viktiga steg hittar du i vår checklista för flytt.Att informera myndigheter, företag, föreningar, organisationer och privatpersoner om att du ska byta adress är ett viktigt steg i samband med din flytt.

This item has been hidden, this item has been hidden, this item has been hidden, this item has been hidden, this item has been hidden.Sweden.7, top keywords of search traffic, no data.Top sites linking in PR, top countries of search traffic.

Eftersändning av post görs däremot hos.Adressändring, med eftersändning får du posten dit du vill, även om den är adresserad till din gamla bostad.Adressändring - Fotobåset - Duration: 2 minutes, 6 seconds.