Svrchu je červenohnědý, hustě tmavě proužkovaný, hlavu a krk má šedé a spodinu těla bílou.Samice je zpočátku velmi citlivá na rušení a jeli vyplašena, může hnízdo opustit, ke konci inkubace se již snaží vetřelce od hnízda odlákat předstíráním zranění nebo na něj doráží.Literatura editovat editovat zdroj Hudec,., Šťastný,.

Drops merino extra fine

Qur'an in chapters. Pronunciation edit Noun edit sura f ( Islam ) sura Declension edit Etymology edit Probably from Armenian (sur, sword). Společné prostory, terasa, Sluneční terasa, Zahrada, Knihovna

Návrat dropa velkého na původní jihomoravská hnízdiště je důsledkem úspěšného záchranného programu probíhajícího v Rakousku, kde se podařilo zvrátit klesající trend místní populace a dosáhnout postupného navyšování stavů.Pitra,., Lieckfeldt,., Frahnert,.Poté však došlo k velkému zlomu a početnost začala prudce klesat; v roce 1983 byly celkové stavy odhadovány na 26 ptáků, roku 1988 na 18 ptáků a v roce 1994 již jen na 6 ptáků.

Možnosti ochrany dropa velkého (Otis tarda) na Znojemsku.A Fickel,., 2002 : Phylogenetic Relationships and Ancestral Areas of the Bustards (Gruiformes: Otididae Inferred from Mitochondrial DNA and Nuclear Intron Sequences.Šťastný,., Bejček,., Hudec,., 2006 : Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice, Praha, Aventinum a b škorpíková,.; zámečník,.