Gnejs jest zwykle skałą niezbyt wytrzymałą, bardziej podatną na uszkodzenia mechaniczne od jego formy wyjściowej.Gnejsy powstałe w wyniku przeobrażenia skał magmowych, to ortognejsy, natomiast ze skał osadowych paragnejsy.Orthogneiss designates a gneiss derived from an igneous rock, and paragneiss is one from a sedimentary rock.

Dict., "gneiss" a b c d e Marshak 2013,. .Bulletin of the Geological Society of Denmark 34(34 15197 Gillen (2003.

Wykazuje przeważnie teksturę wybitnie kierunkową, masywną.Retrieved from " ".