Jaktklass (bkl/jkl) 15 mån.Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.Utställarens skyldigheter, utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden ska delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande  konkurrensklass.Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM) I denna klass deltar hanhund och tik som vid ifrågavarande utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass.

Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande.Därigenom får vi fram friska och sunda hundar, som så mycket som möjligt liknar den standard som finns för varje ras.