Tullhuset stod kvar in på 1800-talet.22 Från Börsen till Park Avenue: Intressanta göteborgsbyggnader uppförda mellan 18, uppställda i kronologisk ordning och avbildade på vykort, Ove Nylén, Haspen Förlag 1988 isbn,.The plinth in the centre of the fountain is decorated with the stamps which were used by the large number of Swedish iron merchants which once traded in the city.

Järntorget 8

morgon- och aftonturer å spårvägarne l:o) att spårvägstrafiken skulle under tiden från och med den 1 maj till den 1 oktober innevarande år anordnas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad

I Folkets hus finns idag bland annat fackföreningsexpeditioner, LO, Socialdemokraterna, ABF, Folkteatern, Syndikalisterna och Göteborgs Filmfestival.29 År 1959 flyttade Ny Tid över i det då nybyggda huset på torgets östra sida, där Arbetareföreningens Hus tidigare låg.Järntorget fick sitt namn 1867 efter.

Järntorget (English: The Iron Square) is a public square.476 Forsberg, Anders (2007).Det har därefter blivit en av stadens populäraste mötesplatser med flera uteserveringar.