Make it easy to build restful Web services utilising Java and the Java Virtual Machine.Dessa är i huvudsak engelsktalande eller i mindre mån frankofona.Garden State, New Jersey, NJ, battle of Monmouth, Battle of Monmouth Court House, Monmouth Court House - a pitched battle in New Jersey during the American Revolution (1778) that ended with the withdrawal of British forces.

Inkomstskatten på 20 betalas på inkomster som kommer från ön sedan den ockuperats under andra världskriget av Tyskland.We only have a few short questions to ask you: What was the main reason you visited this website today?Ständerna har 53 folkvalda ledamöter: 10 Senatorer, direktvalda för fyra år med hela ön som valkrets.

Jersey (engelskt uttal: /d:zi är.Det finns ett politiskt parti, Jersey Reform Party, med tre ledamöter i ständerna.