Har du just flyttat in är det därför bra att låta en behörig person särskilt besikta elen framför allt om du bor i ett äldre hus.Kort sagt, det är ett mysterium för f orskarna varför de här krabaterna är så lekfulla.

If delar i hög grad utredarnas slutsatser som bla går ut på att mer förebyggande klimatanpassning visserligen kommer att kosta mer pengar, men att det är samhällsekonomiskt lönsamt eftersom klimatorsakade olyckor, såsom översvämningar och stormskador, annars kommer att kosta så mycket mer.Visst hade förbudet kunnat vara hårdare.

I ett större perspektiv är det också viktigt.Man har ju lite olika fokus beroende på var man befinner sig, men alla som arbetar med detta vill ju förhoppningsvis samma sak skapa en säkrare trafik, säger hon.